צח דרורי - סוסים 
ביצוע ענת מלמוד ולפיד וולדנברג
︎