צח דרורי - סוסים
ביצוע ענת מלמוד ולפיד וולדנברג


︎