לב העולם - שבעת המינים
:Writers
Tamir Platzmann
Dr. Moshe Weinstock
:Director, Editor and Cinematographer
Tamir Platzmann