רותי אוסטרמן בפסטיבל עכו

The Princess Doesn’t Eat Cheeseburgers︎