11.5.23
לפחות לגוון הקולות. ונחליף לרגע את היוצרות
אם אני הייתי יושב כלקטור והייתי מקבל הצעה לסרט משובח על ׳ג׳נין