מירי פטל היא מנטורית דיגי׳יות, רקדנית נפלאה 
ועכשיו גם אמא במשרה מלאה